НАЧАЛО > ВУЛКАНИЗАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ > TUTO - AUTO > ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТРЕШНИ ГУМИ
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 0 ( 32 mm ) / 50 бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 1 ( 38 mm ) / 50 бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 2 ( 48 mm ) / 25 бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 3 ( 56 mm ) / 25 бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 4 ( 76 mm ) / 25бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 5 ( 96 mm ) / 10бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 6 ( 117 mm ) / 10бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 7 ( 76 x 37 mm ) / 25бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 8 ( 102 x 44 mm ) / 25бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 9 ( 160 x 76mm ) / 10 бр
Наличност: --
ЛЕПЕНКИ ЗА ВЪТ. ГУМИ TT 10 ( 190 x 96 mm ) / 10 бр
Наличност: --